Välkommen till min hemsida!  
Bosse

 Bara det bästa är bra nog åt vår barn, så självklart ska det finnas ett giftfritt, miljövänligt och hållbart val även för lekplatsen.

Nu finns det! OrganoPlay™ lämnar utrymme för barns egna lek och fantasi, utan att kompromissa med säkerheten. 

Studier visar att barn är särskilt utsatta och känsliga för skadliga kemikalier. Vid två tredjedelar av Sveriges lekplatser finns fortfarande tryckimpregnerat virke, och på 64 % återfinns gamla cancerogena gummidäck som leksaker*.

Senaste numret av tidskriften Landskap innehåller en artikel om mig och samspelet med Nordic Parks. Här nedan kan du läsa artikeln som är ett utdrag ur senaste numret.

Läs artikeln som PDF här (0,8 MB)